Skip to main content

Ruyi Li

Ruyi Li's Profile Photo

Research Computing Coordinator

Ruyi Li joined RCAC as an Associate Research Computing Coordinator in 2021.

Education

  • B.S., Clinical Medicine, Zhejiang University, China (2005)